Młodzieży

Prowadzę psychoterapię dla młodzieży z niedostosowaniem społecznym. Na konsultację zgłasza się rodzic, który opowiada o problemie oraz wyraża zgodę na prowadzenie terapii niepełnoletniej osoby. Następne spotkanie odbywa się już z pacjentem. Terapia ma na celu pomoc i wsparcie w trudnym dla nastolatka czasie, jakim jest dorastanie, ale także w sytuacjach, które nie są od niego zależne. Celem terapii jest poprawienie własnej wartości oraz uwierzenie we własne możliwości. Pomaga też młodym ludziom odnaleźć pasje i pozwala patrzeć na przyszłość z lepszej perspektywy/

Pomoc skierowana jest do osób:

– przeżywających „okres buntu”;

– napiętnowanych przez rówieśników;

– wyobcowanych;

– które źle znoszą przeprowadzkę w nowe miejsce;

– których rodzice są po rozwodzie.