Indywidualna

Psychoterapia indywidualna prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym. Terapia polega na uświadomieniu nieświadomych tendencji, impulsów i stanów emocjonalnych pacjenta. W rezultacie pacjent uczy się nowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną.

Psychoterapia odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu. Czas trwania to 50 min. Aby rozpocząć psychoterapię należy umówić się na sesję konsultacyjną, na której pacjent opowie o swoim problemie. Jeśli psychoterapeuta uzna, że terapia jest dla pacjenta wskazana, odbywają się 2 kolejne konsultacje. Podczas ich trwania omawiana jest sytuacja rodzinna pacjenta oraz nakreślany jest problem. Po tych konsultacjach pacjent decyduje czy chce kontynuować terapię. Jeśli pacjent chce kontynuować terapię, to wraz z psychoterapeutą ustala cele terapii (które mogą ulec zmianie podczas trwania terapii) oraz setting czyli zasady terapii tj. czas trwania, płatności, nieobecności.

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób które:

- cierpią z powodu zaburzeń osobowości;

- mają obniżony nastrój, depresję;

- mają problemy w relacjach;

- mają problem ze snem;

- mają problem z odżywianiem;

- cierpią z powodu lęku/nerwicy;

- mają niskie poczucie własnej wartości

- przeżyły stratę bliskiej osoby.